Over het werk

Begeleider Pleegzorg

Mocht een kind (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen, dan zorgen pleegouders ervoor dat het zo gewoon mogelijk opgroeit. Eventueel in deeltijd. In de rol van begeleider pleegzorg help je samen met pleegouders een zo gewoon mogelijke gezinssituatie voor pleegkinderen te creëren. Uitgangspunt hierbij is steevast dat ouders, als dat kan, weer zelf voor hun kind gaan zorgen.

Jeugdzorgwerker Meidenhulp

Werk je bij meidenhulp, dan begeleid je meiden (11- 23 jaar) die te maken hebben (gehad) met een vorm van (seksueel) geweld, of die verstrikt dreigen te raken in een fout netwerk. Zoals het web van loverboys en mensenhandel. Een jeugdzorgwerker meidenhulp doet er alles aan om dit te voorkomen door cliënten o.a. sociale en praktische vaardigheden te leren.

Jeugdzorgwerker NextStep | Op weg naar zelfstandigheid

Wanneer thuis wonen geen optie meer is en een jongere (16,5-21 jaar) kan ook nog niet op eigen benen kan staan, dan is er NextStep: zelfstandig wonen met begeleiding. Als jeugdzorgwerker NextStep leer je die jongeren vaardigheden om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij.

Gedragswetenschapper

Gedragswetenschappers zijn binnen De Rading gekoppeld aan het Expertiseteam of aan het team Diagnostiek & ambulante behandeling. In die functie ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de hulpverlening: je borgt werken met protocollen en richtlijnen, je adviseert jeugdprofessionals en leidinggevenden, je ontwikkelt nieuwe hulpvormen en interventies en je draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek binnen en buiten de organisatie.

Salaris en meer

De Rading volgt de cao Jeugdzorg. Daarin vind je o.a. afspraken over salaris(schalen), toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Voorbeelden van salarisschalen hulpverleners:

  • Jeugdzorgwerker Meidenhulp: schaal 8
  • Jeugdzorgwerker NextStep | Op weg naar zelfstandigheid: schaal 8
  • Begeleider Pleegzorg: schaal 9
  • Gedragswetenschapper: schaal 11

Laptop en smartphone

Om zowel op kantoor als locatie – bij cliënten thuis bijvoorbeeld – én vanuit huis te kunnen werken, krijg je bij indiensttreding een laptop en smartphone in bruikleen.

Andere extra’s

Een aantal collega's vertelt je graag waarom ze bij De Rading werken

Dorothe-pasfoto

Dorothé

VIB-G en Begeleider Pleegzorg
Sohaila-pasfoto

Sohaila

MDFT Therapeut & Supervisor
Astrid-pasfoto

Astrid

Teammanager Zorg