Vacatures

Werken bij De Rading

Bij De Rading kun je werkidealen met eigen idealen combineren en krijg je de ruimte voor groei en ontwikkeling. Want de jeugdzorg in het algemeen, en De Rading in het bijzonder, is volop in beweging.

 

Staat in het vacatureoverzicht (nog) niet de baan die jij zoekt? Schrijf je dan in voor de Talentpool via de button onderaan de pagina!

Vacatures

Teammanager HR

 • Geeft leiding aan de twee medewerkers van de afdeling HR en is vanuit die rol verantwoordelijk voor de operationele en dagelijkse werkzaamheden
 • Adviseert het MT gevraagd en ongevraagd over het HR beleid en is mede verantwoordelijk voor het opstellen van strategisch HR beleid dat optimaal bijdraagt aan de organisatiedoelen van De Rading
 • Is sparringpartner van het (team)management en ondersteunt het (team)management bij het ontwikkelen en uitvoeren van het HR beleid, toepassing van de CAO(‘s) en andere HR gerelateerde thema’s
 • Informeert en betrekt het (team)management bij actuele ontwikkelingen, meso/macro trends o.a. door periodieke HR rapportages en –analyses.
 • Werkt nauw samen met de Communicatieadviseur op het gebied van interne communicatie en arbeidsmarktcommunicatie.
 • Ontwikkelt samen met het Expertiseteam een kwalitatief scholingsbeleid en adviseert (team) managers bij ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. 

 

Welke vraagstukken vragen jouw expertise?

 • In samenwerking met de Manager Bedrijfsvoering vernieuwen van de werkwijze op het gebied van recruitment en Werving & Selectie.
 • Adviseert en initieert verbeteringen op het gebied van werkplezier en reduceren van werkdrukbeleving.
   

Manager Bedrijfsvoering

Je schept een klimaat van verantwoordelijkheid en ambitie, waardoor medewerkers zich ontwikkelingen en tot prestaties komen. Je bent op de hoogte van ontwikkelingen en trends, zowel op je vakgebied als binnen de (jeugd)zorgsector. Vanuit je managementrol ben je medeverantwoordelijk voor strategie-, plan- en besluitvorming op organisatieniveau. De Manager Bedrijfsvoering is gesprekspartner voor de directeur-bestuurder en samen met de Manager Zorg vormen zij het managementteam. In de functie van Manager Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de teams ICT & Facilitair, Financiën & Control en P&O. Je stuurt drie teammanagers aan, die op hun beurt de teams leiden om tot de gewenste resultaten komen.

De Rading staat voor hoogwaardige specialistische jeugdhulp tegen een scherpe prijs waarbij zij snel en flexibel inspeelt op de veranderende hulpvraag van cliënten en verwijzers. Dit doen wij volgens ons motto ‘samen voor kinderen’ en ‘wat moet dan kan’ zodat wij passend inspelen op de vragen van kinderen, ouders, en pleeggezinnen binnen de steeds veranderende samenleving en maatschappelijke opgaaf. We zijn daarom op zoek naar een ondernemende en vakkundige collega die de verbinding tussen bedrijfsvoering en het primaire zorgproces weet te optimaliseren én de specialistische kennis en expertise van De Rading goed kan etaleren. Iemand die ruime ervaring heeft met verander- en procesmanagement, bij voorkeur binnen de zorg.

 

Verantwoordelijkheden

 • Geeft een duidelijke koers voor bedrijfsvoering op basis van de strategische organisatiedoelstellingen en toekomstvisie van de organisatie.
 • Zorgt voor efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen die het primaire zorgproces ondersteunen. Maakt daarbij gebruik van innovatieve ICT oplossingen.
 • Heeft optimaal inzicht in en overzicht op financiële doelstellingen en resultaten.
 • Draagt zorg voor een optimale Planning & Control cyclus. 
 • Geeft leiding door focus aan te brengen en regie te voeren gericht op ontwikkeling en het verankeren van het bedrijfsmatig denken en handelen van de organisatie.
 • Bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante interne en externe contacten waarin hij/zij De Rading zichtbaar en herkenbaar vertegenwoordigt.

 

 

Begeleider Pleegzorg

 • Zorgen voor begeleiding van pleegkind, ouder(s) en pleegouder(s)
 • Opstellen van rapportages over de ondersteuning van pleegouder(s)
 • Volgen van en rapporteren over de ontwikkeling van het pleegkind
 • Bemiddelen, interveniëren in crisissituaties
 • Onderhouden van contacten met scholen en andere betrokkenen

Talentpool

Als je je inschrijft voor de Talentpool (in Easycruit) ontvang je automatisch bericht zodra er functies vrijkomen.

Meer weten over werken bij De Rading Jeugd- en Opvoedhulp?