Teammanager Zorg

Teammanager Zorg

Teammanager Zorg

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.
Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat (pleeg)gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.
Wij zijn in Midden Nederland dé jeugdhulpexpert op het gebied van pleegzorg, meidenhulp en diagnostiek & ambulante behandeling.

32 - 36 uur per week.

Binnen onze organisatie is een vacature voor Teammanager Zorg ontstaan

Wat ga je doen als Teammanager Zorg ?

Je geeft op enthousiasmerende, motiverende, resultaatgerichte wijze leiding en sturing aan de medewerkers van het - nog in ontwikkeling zijnde - integrale team in de regio Lekstroom. De Rading bereidt zich namelijk voor op gaan werken volgens een integraal zorgconcept om dichtbij de cliënt de problematiek die (op alle gebieden) speelt aan te pakken. Om dit optimaal te kunnen doen, zorg jij voor een effectief werkklimaat waarbinnen jouw mensen kunnen floreren door hen vertrouwen, eigenaarschap en autonomie te geven.
Ben jij die enthousiaste teammanager die gelooft in de kracht van transformationeel leiderschap én dit wil waarmaken bij een prachtorganisatie in beweging? Dan is dit je kans!

Praktisch betekent het onder meer dat je:

 • Leidinggevenden en MT-leden adviseert. Je treedt op als verbindende schakel tussen de interne organisatie en het externe veld over: dienstenaanbod, vraag naar zorg vanuit regio’s, logistieke oplossingen voor en ondersteuning van klanten.
 • Vastgesteld beleid vertaalt naar concrete afdelingsactiviteiten en -resultaten. Je betrekt en enthousiasmeert je medewerkers bij de uitvoering hiervan.
 • Afdelingsmedewerkers attendeert op eigen taken en verantwoordelijkheden. Je zorgt dat ze zelfstandig kunnen werken en anderen (plus hun expertise) intern weten te vinden én mee te verbinden.
 • Afdelingsmedewerkers stimuleert en ondersteunt. Je helpt hen (als vertegenwoordiger van De Rading) om hun dienstverlening optimaal af te stemmen op in- en externe klanten.
 • Adequaat afstemt met Afdeling Zorgadministratie om administratieve processen rondom cliënten goed te regelen.
 • Afdelingswerkzaamheden en -processen verbetert. Je gaat hierbij resultaatgericht te werk, hakt (als proceseigenaar) knopen door, en stemt af met MT Zorg-collega’s om de gewenste eenduidigheid te bereiken.
 • Bijdraagt aan financiële en bedrijfsmatige aspecten zoals: zorgtrajecten (op-maat-trajecten, tarifering, resultaatafspraken, budgetplafonds), wachtlijstbeheer, adequate in-/door-/uitstroom van cliënten.
 • Een relevant netwerkt bouwt en onderhoudt (ketenpartners) en actief inzet om beoogde doelen te bereiken.

Wat neem je mee?

 • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding.
 • Kennis van trends, ontwikkelingen, wet- en regelgeving binnen het vakgebied.
 • Kennis van managementtechnieken.
 • Een inspirerende, ondernemende, besluitvaardige houding.
 • Goede communicatieve en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.


Kortom, we zoeken een enthousiaste en vakkundige collega!

 

Wat krijg je van ons?

 • Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 11, maximaal € 4.896,26  bij 36 uur per week.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, 8,3% eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Bovendien zijn er opleidingsmogelijkheden en kun je een sportabonnement afsluiten met fiscaal voordeel én het beste uit jezelf leren halen via het online cursusaanbod van Goodhabitz.
 • Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie.
 • Deskundige en betrokken teams.
 • Aanstelling voor 1 jaar (afstemming over voortzetting vindt tijdig plaats).
 • Standplaats: Utrecht.

 

Contact

Bel voor meer informatie Henriëtte Bottinga, Manager Zorg, 030 - 272 43 53. Heb je interesse en wil je solliciteren op deze functie? Solliciteer dan via onderstaande button. De vacature blijft openstaan totdat wij een geschikte kandidaat hebben gevonden. Binnengekomen reacties worden zo snel mogelijk beoordeeld zodat een eventueel kennismakingsgesprek snel ingepland kan worden.

De vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet. Daarbij geldt dat geschikte interne kandidaten voorrang hebben op externe kandidaten.

 

De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke professionals uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

 

Sluitingsdatum: 31-01-2022
Contactpersoon: Henriëtte Bottinga