Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining

Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining

Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat (pleeg)gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Wij zijn in Midden Nederland dé jeugdhulpexpert op het gebied van pleegzorg, meidenhulp en diagnostiek & ambulante behandeling.

30,6 per week.

Binnen Zelfstandigheidstraining zijn vacatures voor Jeugdzorgwerker ontstaan

Wat ga je doen als Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining?

Als Jeugdzorgwerker help je jongeren van 16 tot 21 jaar die op zichzelf willen wonen maar daar (nog) niet de juiste vaardigheden voor hebben. Tijdens dit begeleid-wonen-traject leer jij de jongeren de sociale, emotionele en praktische vaardigheden die zij nodig hebben voor een zelfstandige toekomst.

 • Opstellen hulpverleningsplannen in samenwerking met de jongere, het team en andere disciplines, onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper.
 • Vertalen hulpverleningsplannen naar voor de jongere concrete stappen.
 • Borgen orthopedagogische situatie door: observeren van de groep, onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces.
 • Opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren, al dan niet in een 24-uurssituatie of via ambulante begeleiding.
 • Met de jongere en andere betrokkenen bespreken, registreren en bewaken van de voortgang.
 • Praktisch ondersteunen van betrokkenen uit de leefomgeving van de jongere en hem/haar zijn eigen hulpbronnen leren aanboren met het oog op vervolghulp.
 • Signaleren knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van jongeren in gevaar brengen, zo nodig actie ondernemen, en adequaat reageren in crisissituaties.
 • Onderhouden van contacten met scholen en (eventueel) externe instanties.
 • Eigen kennis op peil houden en opgedane kennis met (nieuwe) collega's/stagiaires delen.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde sociaal agogische hbo-opleiding (uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker) en registratie in het beroepsregister SKJeugd als jeugd- en gezinsprofessional.
 • Kennis van en inzicht in de doelgroep (gedragsproblemen in combinatie met identiteitsontwikkeling).
 • Kennis(behoud) van ontwikkelingen binnen het vakgebied door deel te nemen aan deskundigheidsbevordering.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor o.a. hulpverleningsrapportages en contact onderhouden met bijvoorbeeld (pleeg)ouders/familie, scholen, externe instanties.
 • Activerend, intercultureel en klantgericht werken.
 • Flexibiliteit (i.v.m. onregelmatige diensten en slaapdiensten).

Wat krijg je van ons?

 • Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 8, maximaal € 3.431,71 voor 36 uur per week.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals onregelmatigheidstoeslag, een ruim verlofbudget, eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie.
 • Een deskundig en betrokken team.
 • Aanstelling voor 1 jaar, waarna afstemming plaatsvindt over voortzetting.
 • Standplaats Utrecht.

 

Wij nodigen je van harte uit te solliciteren en onze Afdeling Zelfstandigheidstraining te komen versterken!

 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Erik Smit op telefoonnummer 030 - 272 43 53.  

  

De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke professionals uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

 

Sluitingsdatum:
Contactpersoon: Erik Smit

Meer weten over werken bij De Rading Jeugd- en Opvoedhulp?