Gedragswetenschapper A (EMDR Practitioner, Diagnosticus)

Gedragswetenschapper A (EMDR Practitioner, Diagnosticus)

Gedragswetenschapper A (EMDR Practitioner, Diagnosticus)

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat (pleeg)gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Wij zijn in Midden Nederland dé jeugdhulpexpert op het gebied van pleegzorg, meidenhulp en diagnostiek & ambulante behandeling.

28 - 36 per week.

Binnen Team Diagnostiek & behandeling is een vacature voor Postmaster Gedragswetenschapper ontstaan

Wat ga je doen als Gedragswetenschapper A (EMDR Practitioner, Diagnosticus)?

Omdat jij hart hebt voor jeugdzorg geef jij vanuit een heldere inhoudelijke visie enthousiast sturing aan het hulpverleningsproces voor kinderen/jongeren. Zo adviseer en coach jij de bij cliënten betrokken professionals om dit proces optimaal te laten verlopen, bevorder je hun deskundigheid én behandel je zelf.

Praktisch betekent het onder meer dat je:

 • Zelfstandig EMDR-behandelingen uitvoert bij kinderen/jongeren met complexe traumaproblematiek. Je draagt inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen.
 • De noodzaak beoordeelt om handelingsgerichte diagnostiek te verrichten bij cliënten.
 • Handelingsgerichte traumadiagnostiek verricht bij kinderen/jongeren, de uitkomsten interpreteert en het multidisciplinair team naar aanleiding hiervan adviseert.
 • (On)gevraagd Gedragswetenschappers B, betrokken collega’s, andere disciplines en leidinggevenden adviseert.
 • Gedragswetenschappers B coacht/begeleidt en je vanuit je eigen inhoudelijke expertise eindverslagen leest en fiatteert.
 • Bijdraagt aan deskundigheidsbevordering van Gedragswetenschappers B.
 • Bij complexe casuïstiek optreedt als regiebehandelaar en kernbeslissingen neemt in overleg met betrokken hulpverleners, cliënten, pleegouders, verwijzers, ketenpartners en dat je de procesgang bewaakt.
 • Relevante trends en landelijke, wetenschappelijke ontwikkelingen signaleert en analyseert voor je eigen expertisegebied en deze vertaalt naar innovaties en beleidsdoelstellingen.

Wat neem je mee?

 • Afgeronde wetenschappelijke opleiding (Ontwikkelings)Psychologie, (Ortho-)Pedagogiek en een postmasterregistratie in het beroepsregister NIP, NVO, SKJeugd en/of BIG.
 • Een registratie als EMDR K&J practitioner.
 • BAPD en ruime ervaring in het uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek bij kinderen/jongeren.
 • Kennis en ervaring met Write Junior traumabehandeling is een pre.
 • Kennis van voor de sector relevante (erkende) therapeutische interventies en behandelmethoden.
 • Kennis van gedragsproblemen en -stoornissen.
 • Kennis van het jeugdzorgsysteem evenals inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijke jeugdbeleid.
 • Duidelijke visie op traumabehandeling
 • Flexibele, toegankelijke, enthousiasmerende houding.

 

Kortom, we zoeken een enthousiaste, kwaliteitsgerichte, ondernemende collega en nodigen je van harte uit ons Diagnostiek & Behandelteam te versterken!

Wat krijg je van ons?

 • Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 12, maximaal € € 5.616,78 bij 36 uur per week 
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, 8,3% eindejaarsuitkering en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn. BBovendien zijn er opleidingsmogelijkheden en kun je een sportabonnement afsluiten met fiscaal voordeel én het beste uit jezelf leren halen via het online cursusaanbod van Goodhabitz
 • Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie.
 • Een fijn compact team met ervaren collega’s. 
 • Tijdelijke aanstelling voor minstend een half jaar (afstemming over mogelijk vervolg vindt tijdig plaats). 

 

Contact

Bel voor meer informatie Erik Smit, Teammanager Ambulant, via 030-272 43 53. Heb je interesse en wil je solliciteren? Solliciteer dan vóór 15 november 2021 via onderstaande button.

De vacature is gelijktijdig in- en extern uitgezet, waarbij geldt dat geschikte interne kandidaten voorrang hebben. 

 De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke professionals uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

Sluitingsdatum: 15-11-2021
Contactpersoon: Erik Smit