Begeleider Pleegzorg Crisis/2the point

Begeleider Pleegzorg Crisis/2the point

Begeleider Pleegzorg Crisis/2the point

De Rading verleent specialistische jeugdhulp aan kinderen, jongeren en gezinnen waar complexe opvoedingsproblemen spelen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met mensen in de eigen omgeving én bij het kind en gezin betrokken andere professionals. Zoals hulpverleners van buurt- en wijkteams.

Onder het motto wat moet dat kan, zorgen we er samen voor dat (pleeg)gezinnen de hulp krijgen die nodig is om kinderen veilig te laten opgroeien.

Wij zijn in Midden Nederland dé jeugdhulpexpert op het gebied van pleegzorg, meidenhulp en diagnostiek & ambulante behandeling.

32-36 uur per week.

Binnen het Crisisteam is een vacature voor Begeleider Pleegzorg Crisisopvang / 2thepoint ontstaan

Wat ga je doen als Begeleider Pleegzorg Crisis/2the point?

In nauwe samenwerking met de ouders en pleegouders zorg je dat pleegkinderen snel uitzicht hebben op een zorgvuldig bepaald, helder woonperspectief. Je onderzoekt aan de hand van de Richtlijn Pleegzorg én 2thepoint-methodiek of ouders (met hulp) hun ouderrol weer kunnen oppakken.

Praktisch betekent het onder meer dat je:

 • De beoordelingsboog met verwijzers en ouders afneemt. 
 • (Begeleide) omgangsregelingen tussen pleegkinderen en ouders afspreekt. 
 • Met collega’s overlegt over in te zetten interventie(s). 
 • Netwerken van pleegkinderen in kaart brengt voor mogelijke plaatsing daarbinnen. 
 • Bij startende plaatsingen het hulpverleningsplan (mede) opstelt. 
 • Pleegouders en pleegkinderen begeleidt aan de hand van het hulpverleningsplan. 
 • In geval van terugplaatsingen de ouders begeleidt of anders het pleeggezin dat langdurig de zorg van de crisisopvang overneemt. 
 • Voor pleegouders randvoorwaarden schept om hun werk goed te doen (zoals financiën, regelgeving, juridische zaken). 
 • Voor de dossiervorming interne en externe rapportages over het hulpverleningsproces opstelt en registreert. 
 • Adviseert over verbeteringen voor crisispleegzorg.

 

Wat neem je mee?

 • Afgeronde sociaal agogische hbo-opleiding (uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker) en registratie als jeugd- en gezinsprofessional in SKjeugd.
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Flexibele inzet in uren en taken.
 • Stressbestendig en improvisatievermogen
 • Daadkracht en een positieve instelling.
 • Zelfstandig kunnen werken.

Wat krijg je van ons?

 • Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 9, maximaal € 3.888,56 bij 36 uur per week.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie.
 • Tijdelijke aanstelling in de functie voor een jaar (afstemming over mogelijk vervolg vindt tijdig plaats).
 • Standplaats: Utrecht. 

 

Kortom, we zoeken een enthousiaste en vakkundige collega en nodigen je van harte uit te solliciteren en ons team te komen versterken! 

Contact

Neem voor meer informatie contact op met Sonja Holtrop op telefoonnummer 030 - 272 43 53.   

De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke professionals uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.

 

 

 

Sluitingsdatum: 06-03-2020
Contactpersoon: Sonja Holtrop

Meer weten over werken bij De Rading Jeugd- en Opvoedhulp?