Samenwerking hoger onderwijs

Universiteit Utrecht onderzoekt serious game VilDu?!

In Nederland krijgt ongeveer 3% van de kinderen te maken met seksueel misbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag. De serious game VilDu?! helpt kinderen tijdens therapie om via een app op een tablet zonder woorden te ‘praten’ over hun ervaring.

 

De Universiteit Utrecht onderzoekt welke factoren van invloed zijn op het succesvol inzetten van VilDu?! Voor het onderzoek worden praktijkervaringen gebruikt vanuit verschillende disciplines van onze organisatie. Bijvoorbeeld van CLAS, Meidenhulp en Nanny Plus.

Hogeschool Utrecht onderzoekt Virtual Reality Meidenhulp

De Rading ontwikkelt samen met Captain VR een VR-weerbaarheidstraining (interventie) voor meiden, plus een trainershandleiding.

 

VR-meidenhulp is bedoeld voor meisjes vanaf 13 jaar die:

  • (Vermoedelijk) in een misbruikrelatie terecht zijn gekomen
  • Te maken hebben (gehad) met mensenhandel en/of
  • Seksueel traumatische ervaringen opdeden

 

Kwalitatief goede hulp, zoals de VR-weerbaarheidstraining, is belangrijk voor die meisjes.

Daarnaast werkt VR-meidenhulp preventief. Zo kan de interventie ook worden ingezet om herhaling van seksueel misbruik te voorkomen, én zorgen dat problemen van meisjes niet verergeren.

 

Het lectoraat Jeugd van de Hogeschool Utrecht is bij het project betrokken om de effectiviteit van Virtual Reality Meidenhulp te onderzoeken.