Kernwaarden

Waardevol werk

De hulpverlening en dienstverlening van De Rading zijn gebaseerd op de volgende kernwaarden:

Kind centraal in het systeem

Wat moet dat kan

Voortdurend ontwikkelen

Werken aan verbinding

Slim organiseren

Kernwaarden top 3 collega's

Hierop voortbordurend vroegen we – jouw toekomstige? – collega’s bovenstaand rijtje aan te vullen met wat werken bij De Rading voor hen betekent. Daar kwam deze kernwaarden-top-3 uit:

Plezier

“Naast een open, optimistische sfeer zijn voor mij aandacht, plezier en klantgerichtheid belangrijk. De band die ik met cliënten heb bijvoorbeeld is hartverwarmend.”

Samenwerken

“Ik zorg ervoor dat cliënten op tijd de juiste hulp krijgen en als lokale hulp niet meer toereikend is, help ik verwijzers verder door hulpplannen op maat te maken.”

Vrijheid

“In mijn functie heb je naast veel verantwoordelijkheid ook veel vrijheid. Komt het beter uit om ’s avonds met een pleeggezin af te spreken, dan doe ik dat.”