Geschiedenis

De historie van De Rading in vogelvlucht

De organisatie bestaat onder de naam De Rading sinds 1998 maar heeft een langere geschiedenis. Kort na de Tweede Wereldoorlog werd residentiële jeugdhulp verleend door Bijzonder Jeugdwerk (BJ) aan jongens en meisjes die thuis, op school en in hun vrije tijd problemen ondervonden.

Internaten

In de regio Utrecht woonden jongens destijds in BJ-internaat De Hertenkamp in Hollandsche Rading en meisjes in BJ-internaat Rovérestein in Bilthoven.

Door een fusie van beide internaten ontstond in 1987 BJ Utrecht en bleef Hollandsche Rading als hoofdlocatie, tevens hoofdkantoor, dienstdoen.

Meidenopvang

Om het Meidenwegloophuis in Utrecht om te vormen van opvang van meisjes door vrijwilligers, naar opvang van meisjes door betaalde beroepskrachten, werd meidenopvang (nu het Meidenhuis) in 1988 onderdeel van BJ Utrecht.

 

Begin jaren ’90 vond vervolgens een fusie plaats met Alto-Vista in Huis ter Heide. Een van oorsprong door nonnen opgerichte opvang voor meisjes.

 

Sindsdien is meidenhulpverlening een belangrijke pijler van De Rading. In 2007 werd aan deze hulpvorm nog een variant toegevoegd: meidenbehandelgroep Fides in Houten.

Fusies

Voor de noodzakelijke ontvlechting van pleegzorg – het splitsen van verwijzen en hulpverlenen binnen één organisatie – binnen het toenmalige SJHMN als voorloper van SAVE, fuseerden op 1 juli 1997 BJ Utrecht en de Voorziening Voor Pleeggezinnen (VVP). Op 1 oktober 1997 sloot ook de Therapeutische gezinsverpleging (TGV) zich aan. Hiermee kwam een eind aan allerlei fusieprocessen en veranderde op 1 januari 1998 de naam BJ Utrecht in De Rading.

Verhuizing

In juni 2016 werd De Hertenkamp verkocht en ging de laatste residentiële langverblijfgroep voor kinderen dicht. Het hoofdkantoor van De Rading verhuisde daarna naar Utrecht.