Families... Daar staan en gaan wij voor

Wij verbinden ons onvoorwaardelijk, voor zo lang als nodig, met families met vragen over opgroeien & opvoeden, en wij ondersteunen hun ontwikkeling met gelijke inzet.

 

Door de gevraagde hulp en ondersteuning onder meer via integrale teams – ín de regio – te organiseren, dragen wij duurzaam bij aan het versterken van families.

Praktisch betekent dit dat wij:

(Pleeg)ouders begeleiden bij de opvoeding en bij omgaan met ernstige gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Meiden uit misbruikrelaties halen en helpen zich (seksueel) gezond verder te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren die niet langer bij hun ouders kunnen wonen een fijn thuis bij pleegouders geven.

Jeugdhulpjongeren die op eigen benen willen staan daarop voorbereiden via begeleid-wonen-vormen.

Iedereen is welkom!

Wij hebben een algemene levensbeschouwing met respect voor levensovertuiging, afkomst, seksuele voorkeur, levensvisie van medewerkers en cliënten.

 

Meer hierover vind je bij cultuur.