Wat moet dat kan

De Rading wil vooruitzichten van kinderen, jongeren en gezinnen verbeteren en duurzaam bijdragen aan een veiliger samenleving. Onder meer door hulp zo dicht mogelijk bij de cliënt te organiseren zonder beperkingen van regelgeving. ‘Wat moet dat kan’ is daarbij leidend.

Praktisch betekent dit dat wij:

(Pleeg)ouders begeleiden bij de opvoeding en bij omgaan met ernstige gedragsproblemen van kinderen en jongeren.

Meiden uit misbruikrelaties halen en helpen zich (seksueel) gezond verder te ontwikkelen.

Kinderen en jongeren die niet langer bij hun ouders kunnen wonen een veilig thuis bij pleegouders geven.

Jeugdhulpjongeren die op eigen benen willen staan daarop voorbereiden via begeleid-wonen-vormen.

Iedereen is welkom!

Wij hebben een algemene levensbeschouwing met respect voor levensovertuiging, afkomst en levensvisie van medewerkers en cliënten.

 

Meer hierover vind je bij cultuur en kernwaarden.